Raporty EBI

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Numer raportu: 9/2017
Data dodadnia: 14.08.2017

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za II kwartał 2017 r. (okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 r.)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
AVC_Raport_okresowy_2Q2017-0

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu