Raporty EBI

Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Numer raportu: 24/2013
Data dodadnia: 13.11.2013

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

wholesale nike authentic jerseysZałączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu