Raporty EBI

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Numer raportu: 19/2016
Data dodadnia: 14.11.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za III kwartał 2016 r. (okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
avc-raport-okresowy-3q2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu