Raporty EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Numer raportu: 3/2015
Data dodadnia: 13.02.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
CDE_Raport okresowy 4Q2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu