Raporty EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Numer raportu: 2/2017
Data dodadnia: 14.02.2017

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za IV kwartał 2016 r. (okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 r.).

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
avc-raport-okresowy-4q2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu