Raporty EBI

Raport roczny za rok 2012

Numer raportu: 12/2013
Data dodadnia: 14.05.2013

Raport roczny za rok 2012.

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu rocznego za 2012 roku wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

CDE – Raport roczny za rok 2012 (plik pdf)

CDE – Raport i opinia biegłego (plik pdf)