Raporty EBI

Raport roczny za rok 2013

Numer raportu: 12/2014
Data dodadnia: 29.05.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu rocznego za 2013 r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu