Raporty EBI

Raport roczny za rok 2014

Numer raportu: 15/2015
Data dodadnia: 29.05.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu rocznego za 2014 r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
CDESA_Raport roczny za 2014
CDESA_Opinia i raport za 2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu