Raporty EBI

Raport roczny za rok 2015

Numer raportu: 13/2016
Data dodadnia: 3.06.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2015 r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
cdesa-raport-roczny-za-2015
opinia-z-badania-sprawozdania
raport-uzupelniajacy

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu