Raporty EBI

Raport roczny za rok 2016

Numer raportu: 4/2017
Data dodadnia: 30.05.2017

Zarząd Athos Venture Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2016 r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
raport-roczny-2016
sprawozdanie-finansowe-za-2016
sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-2016
opinia-athos-venture-capital-s.a.
raport-athos-venture-capital-s.a.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu