Raporty EBI

Rejestracja spółki zależnej

Numer raportu: 7/2013
Data dodadnia: 15.04.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej CDE S.A.) informuje, że w Londynie zarejestrowana została spółka Economic Advice Centre UK Limited w skrócie EAC UK Ltd, w której CDE S.A. objęła 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów posiada MTA Property Maintenance Ltd.

Kapitał zakładowy nowopowstałego podmiotu wynosi 100 GBP i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1 GBP każdy.

Celem działalności Spółki będzie pozyskiwanie kapitałów (inwestorów) na inwestycje dla różnego typu inwestycji w Polsce i poza granicami kraju (głównie obszary OZE i alternatywnych źródeł energii).

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że stanowi realizację strategii rozwoju spółki CDE S.A.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu