Raporty EBI

Rezygnacja Członka Zarządu

Numer raportu: 23/2014
Data dodadnia: 4.10.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 04 października 2014 r. wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Pawła Józefa Dagiel z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z powodów osobistych. Pan Paweł Józef Dagiel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z dniem 06 października 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu