Raporty EBI

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Numer raportu: 31/2014
Data dodadnia: 14.11.2014

Zarząd spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
Powodem rezygnacji są problemy zdrowotne oraz roczny urlop macierzyński. Jednocześnie Prezes Zarządu wskazała, że od 3 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym jej obecna rezygnacja nie powinna mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie Emitenta.
Zarząd Emitenta dziękuje Pani Alinie Przyborowskiej– Bednarowicz za dotychczasową współpracę oraz kierowanie działalnością Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu