Raporty EBI

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Numer raportu: 16/2016
Data dodadnia: 28.07.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Wiceprezes Zarządu złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Emitenta. Rezygnacja nastąpi z dniem 31 lipca 2016 r.
Powodem rezygnacji są względy osobiste.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. Zarząd Emitenta będzie jednoosobowy, jednakże nie wykluczone, że Rada Nadzorcza Emitenta w najbliższym czasie uzupełni skład zarządu o drugiego członka. W takim przypadku Emitent niezwłocznie przekaże odpowiedni raport.
Zarząd Emitenta dziękuje Panu Pawłowi Jankowskiemu za dotychczasową współpracę i kierowanie działalnością Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu