Raporty EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 23/2013
Data dodadnia: 26.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2013 r. powziął informację o rezygnacji Pana Adama Łanoszka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. Pan Adam Łanoszka złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na dzień 26 października 2013r. Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki podyktowana jest wzrostem obowiązków służbowych, które nie będą pozwalały na poświęcenie wystarczającej ilości czasu w celu należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki dziękuje Panu Adamowi Łanoszka za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu