Raporty EBI

Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki

Numer raportu: 36/2014
Data dodadnia: 22.12.2014

W aspekcie wydarzeń rynkowych w otoczeniu makro, jakie mają miejsce w ostatnich miesiącach, Zarząd CDE S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu działalności inwestycyjnej (poza branże IT oraz OZE) w spółki z sektora produkcyjnego i handlowego. Decyzja oparta jest w szczególności o drastyczny spadek cen ropy naftowej oraz rekordowo niskie stopy procentowe w kraju, co w ocenie Zarządu może przełożyć się na znaczącą poprawę wyników w tej branży. W najbliższym czasie Zarząd spółki rozważa inwestycję ze środków emisyjnych w jedną ze spółek w tej branży z uwzględnieniem spółek rynku publicznego.
Przekazanie informacji o rozszerzeniu strategii inwestycyjnej może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta a tym samym przełożyć się na wycenę jego instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu