Raporty EBI

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 20/2016
Data dodadnia: 18.11.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), informuje, że doszło do rozwiązania umowy z Autoryzowanym Doradcą – spółką IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o., o której zawarciu Spółka informowała raportem EBI nr 20/2015 z dnia 10.07.2015 r.
Powodem rozwiązania umowy jest Uchwała nr 1210/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały nr 1031/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r., na podstawie której doszło do skreślenia IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z listy Autoryzowanych Doradców.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że prowadzi rozmowy z innymi Autoryzowanymi Doradcami, którzy mieliby przeprowadzić procedurę wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect. O ewentualnym zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą, Spółka poinformuje stosownym komunikatem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu