Raporty EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Numer raportu: 9/2013
Data dodadnia: 10.05.2013

Zarząd Spółki CDE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

– za I kwartał 2013 r. – dnia 14 maja 2013 r.
– za II kwartał 2013 r. – dnia 13 sierpnia 2013 r.
– za III kwartał 2013 r. – dnia 13 listopada 2013 r.

Raport roczny za 2012 r. – dnia 14 maja 2013 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu