Raporty EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Numer raportu: 1/2014
Data dodadnia: 20.01.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

•          raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 13 lutego 2014 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 13 maja 2014 roku;

•          raport roczny za 2013 rok – 29 maja 2014 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 13 sierpnia 2014 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13 listopada 2014 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu