Raporty EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer raportu: 2/2015
Data dodadnia: 14.01.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku;
• raport roczny za 2014 rok – 29 maja 2015 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 13 sierpnia 2015 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu