Raporty EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Numer raportu: 3/2016
Data dodadnia: 12.01.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:
raport kwartalny na IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 r.;
raport kwartalny na I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.;
raport roczny za 2015 roku – 3 czerwca 2016 r.;
raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.;
raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

< strong>Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu