Raporty EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 1/2017
Data dodadnia: 30.01.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny na IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 r.;
• raport kwartalny na I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.;
• raport roczny za 2016 roku – 30 maja 2017 r.;
• raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 r.;
• raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu