Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Numer raportu: 26/2015
Data dodadnia: 26.08.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
akt-notarialny-4016-2015

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu