Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lutego 2016 r.

Numer raportu: 4/2016
Data dodadnia: 4.02.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu