Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.

Numer raportu: 14/2013
Data dodadnia: 22.06.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki