Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 r.

Numer raportu: 6/2017
Data dodadnia: 30.06.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
zwz-29.06.2017-akt-notarialny

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu