Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

Numer raportu: 15/2014
Data dodadnia: 30.06.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu