Raporty EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Numer raportu: 15/2016
Data dodadnia: 1.07.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
wza-athos-protokol-1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu