Raporty EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Numer raportu: 1/2013
Data dodadnia: 28.02.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Zarządu Giełdy Nr 646/2011.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu