Raporty EBI

Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Numer raportu: 2/2013
Data dodadnia: 28.02.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że w dniu 27.02.2013 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect“.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu