Raporty EBI

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Numer raportu: 22/2014
Data dodadnia: 3.10.2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, które Uchwałą nr 7/2014 postanowiło o wyborze Pana Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z tym, że Pan Cezary Jasiński w dniu wyboru na Przewodniczącego zasiadał już w Radzie Nadzorczej, Spółka nie przekazuje informacji, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu