Raporty EBI

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Numer raportu: 5/2013
Data dodadnia: 25.03.2013

Zarząd Spółki informuje, iż powziął informację, że w dniu 23 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, które Uchwałą nr 1/2013 postanowiło o wyborze Pana Ernesta Bednarowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu