Raporty EBI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 6/2014
Data dodadnia: 26.03.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2014 r. wygasła umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez INC S.A. (dawniej: INVESTcon GROUP S.A.).

Zarząd Spółki podkreśla, że współpraca z INC S.A. w zakresie wypełniania zadań Autoryzowanego Doradcy, przyczyniła się do sprawnego funkcjonowania Emitenta na rynku NewConnect.

Zarząd Emitenta dziękuje INC S.A za dotychczasową współpracę w ramach pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu