Raporty EBI

Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem

Numer raportu: 41/2015
Data dodadnia: 2.12.2015

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu (dawniej: Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 21.10.2013 r., informuje, że otrzymała pismo z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informujące, że zrealizowane przez Spółkę działania pokontrolne zostały zaakceptowane. Raport z przeprowadzonej kontroli zostanie przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie Spółka czeka na zwrot refundacji.
Tym samym projekt, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 21.10.2013 r. został zakończony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu