Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 19/2013
Data dodadnia: 19.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 18 października 2013 roku zawarł umowę sprzedaży aktywów finansowych na łączną wartość 539.500 zł. Transakcja obejmowała 650.000 szt. akcji United S.A. po cenie 0,83 zł za sztukę. Zysk z transakcji wyniósł 333.683,93 zł.

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu