Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 22/2013
Data dodadnia: 25.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2013 roku zawarł umowę inwestycyjną na łączną wartość 795.000 zł, polegającą na objęciu akcji spółki Inventi S.A., działającej w branży odnawialnych źródeł energii. Zarząd przewiduje finansowanie części wskazanej inwestycji z wykorzystaniem kapitału obcego w postaci pożyczek od Akcjonariuszy Emitenta w kwocie do 225.000 zł. Zawarta umowa jest realizacją przyjętej strategii inwestycyjnej, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20% kapitałów własnych.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu