Raporty EBI

Zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 9/2014
Data dodadnia: 8.04.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Emitent, CDE S.A.) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2014 roku zawarł umowę na łączną wartość 810.000,00 zł., polegającą na zakupie akcji spółki działającej w branży elektroniki, w tym produkcji elementów wykorzystywanych przy pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii.
Zawarta umowa jest realizacją przyjętej strategii inwestycyjnej w sektorze odnawialnych źródeł energii, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.

Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20 % kapitałów własnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu