Raporty EBI

Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych

Numer raportu: 20/2015
Data dodadnia: 10.07.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., informuje, że w dniu 9 lipca 2015 r. podpisał umowę ze spółką IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach przygotowania oraz przeprowadzenia emisji akcji serii G w ramach oferty publicznej, rejestracji akcji w KDPW oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu