Raporty EBI

Zbycie aktywów o istotnej wartości

Numer raportu: 23/2015
Data dodadnia: 13.08.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniach 22-30 lipca 2015 r. dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości, tj. akcji spółki Letus Capital S.A. O nabyciu tych aktywów Spółka informowała w dniu 19 maja 2015 r. raportem bieżącym nr 14/2015.
Zbycie aktywów było również przedmiotem raportów ESPI opublikowanych przez Letus Capital S.A.
Przedmiotowe aktywa zostały zbyte z ujemną stopą zwrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu