Raporty EBI

Zmiana Animatora Rynku

Numer raportu: 37/2015
Data dodadnia: 31.10.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. („Emitent”) informuje, że z dniem 30 października 2015 r. kończy się okres wypowiedzenia umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. – pełniącym zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta.
W okresie wypowiedzenia Emitent zawarł umowę z NWAI Domem Maklerskim S.A., na podstawie której ten podmiot będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta od dnia 2 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu