Raporty EBI

Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji

Numer raportu: 40/2015
Data dodadnia: 26.11.2015

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu (dawniej: Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: “Spółka”) informuje, że zgodnie z Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2015 r., w związku ze zmianą firmy Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. na Athos Venture Capital S.A. począwszy od dnia 27 listopada 2015 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą: „ATHOS” i oznaczeniem: „AVC”.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu