Raporty EBI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Numer raportu: 27/2014
Data dodadnia: 28.10.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2014 publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. planowana była na dzień 13 listopada 2014 r.
Nowa data publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. określona zostaje na dzień 30 października 2014 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2014 r. nie uległy zmianie.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu