Raporty EBI

Zmiana treści Statutu Spółki

Numer raportu: 28/2015
Data dodadnia: 26.08.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i nadania mu nowej treści.
W załączeniu Emitent przekazuje dotychczasową treść Statutu oraz Statut w nowym brzmieniu.
Emitent informuje, że zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i nadanie mu nowej treści wejdzie w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany treści Statutu Spółki. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przez Emitenta podana w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po powzięciu informacji o zmianie treści Statutu Spółki.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
dotychczasowy-statut-spolki-cde-s.a.
nowy-statut-25.08.2015r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu