Raporty EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 16/2014
Data dodadnia: 30.06.2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. mocą uchwały nr 21 powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Paulinę Anetę Kosakowską.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

wholesale nike authentic jerseys

  • Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO Kosakowska.pdf rozmiar: 158.8 kB
  • Osoby reprezentujące spółkę:

    • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
    • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu