Raporty EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 15/2013
Data dodadnia: 22.06.2013

W dniu 21 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CDE S.A. dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
– mocą uchwały nr 14 i 15 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Paulinę Jankowską i Pana Pawła Jankowskiego.
– mocą uchwał 16 i 17 powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Dagiel i Pana Macieja Leżuch.

wholesale nike authentic jerseysOsoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Załącznik: