Raporty EBI

Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu

Numer raportu: 30/2015
Data dodadnia: 3.09.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2015 z dnia 26.08.2015 r. oraz nr 29/2015 z dnia 01.09.2015 r., w załączeniu przekazuje informację, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotyczącą każdego z powołanych w dniu 25 sierpnia 2015 r. członków Rady Nadzorczej oraz informację dotyczącą Członka Zarządu powołanego w dniu 31 sierpnia 2015 r.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-aleksander-szalecki
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-krystian-fuja
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-anna-trocka
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-barbara-wiaderek
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-piotr-mikolajczyk
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-przemyslaw-romanowicz
informacje-o-ktorych-mowa-w-par.-10-pkt-20-zalacznika-nr-1-do-regulaminu-aso-bogumil-siwczuk

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu