Raporty ESPI

Korekta raportu 2/2017 – Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej

Numer raportu: 2/2017
Data dodadnia: 28.02.2017

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje korektę raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 28.02.2017 r. zawierającego informacje o rozwiązaniu umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej. W pierwotnym raporcie Spółka nie podała podpisów osób reprezentujących Emitenta. Treść merytoryczna raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu