Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 14/2015
Data dodadnia: 26.08.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2015 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Barbara Joanna Wiaderek posiadająca łącznie 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję dających łącznie 2.000.000 głosów, co stanowiło 100,00 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 32,26 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu