Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 13/2017
Data dodadnia: 4.07.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1_ Janali sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu posiadająca łącznie 5.000.000 akcji Spółki uprawniających do 5.000.000 głosów, co stanowiło 71,43% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 4,82% głosów ogółem w Spółce,
2_ Barbara Joanna Wiaderek posiadająca 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowiło 28,57% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 1,93% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu