Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 16/2017
Data dodadnia: 1.08.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie, wskazuje, że w związku z faktem, że żaden akcjonariusz nie stawił się na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 lipca 2017 r. nie było akcjonariusza, który posiadałby co najmniej 5% w głosach.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu